Eşti aici

Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești
Parohia Bărbătești

Prezentarea Parohiei Bărbătești

1 Iunie 2016

Parohia Bărbăteşti are deschise cultului trei biserici: biserica parohială Naşterea Maicii Domnului, biserica filială Măleni Cuvioasa Parascheva şi biserica filială Buna Vestire (1785), monument istoric.

Parohia Bărbăteşti are deschise cultului trei biserici: biserica parohială Naşterea Maicii Domnului, biserica filială Măleni Cuvioasa Parascheva şi biserica filială Buna Vestire (1785), monument istoric.

În satul Bărbăteşti, biserica parohială cu hramul Naşterea Maicii Domnului, a fost construită de enoriaşi, între 1925-1945, prin stăruinţa preoţilor Constantin Boboacă şi Nicolae Pietraru, sprijiniţi de învăţătorul Constantin Constantinescu. Este una dintre cele mai impunătoare din judeţ, atât prin măreţie, cât şi prin arhitectură. Planul este de cruce, cu pridvorul deschis şi acoperiş din tablă. Ies în relief cele patru turle care o străjuiesc şi-i dau supleţe şi amploare. Pictura în frescă a fost executată de Gheorghe Popescu, unul din cei mai talentaţi meşteri ai timpului. O particularitate a locaşului este pictarea mahramelor deasupra sfinţilor din naos şi pronaos şi a portretelor regelui Mihai şi Atanasie Dincă Bârlădeanu, locţiitor de episcop al Râmnicului. Odată cu trecerea timpului a fost reparată şi electrificată între anii 1971-1973, prin grija preotului Nicolae Marinescu.

Biserica parohială este aşezată în mijlocul parohiei, pe malul drept al Pârâului Otăsău, în locul numit "Valea Săliştei". Este una dintre bisericile cele mai impunătoare din ţară, este în formă de cruce, cu patru turle, cu pridvor de stâlpi de beton, temelia din piatră, pereţii din cărămidă, acoperită cu tablă.[1]

S-a pus piatra de temelie în 1925 şi s-a terminat în 1945, când s-a sfinţit. Această biserică este un monument de arta atât prin arhitectura sa, cât şi prin pictură. Clopotniţa este în turla bisericii, deasupra pridvorului. Are casa parohială construită din lemnul unor chilii de la biserica filială Iernatic în anul 1957. În fiecare an, la hramul bisericii (8 septembrie), alături de Primăria Bărbăteşti este găzduit Festivalul Dansului Popular Vâlcean "Brâul de Aur".

Biserica Buna Vestire este aşezată pe o ridicătură de teren ce domină satul la o distanţă de 500 metri nord-vest de biserica parohială. Este construită prima dată în anul 1785 din zid. La anul 1832 s-a stricat altarul şi s-a înnădit spre răsărit, construindu-se naosul şi altarul din lemn, iar în anul 1890 s-a adăugat din zid, spre apus amvonul. În naos, la icoana Maicii Domnului, se găseşte o Sfântă Masă.​ Prima pictură nu se ştie de cine este făcută, icoanele împărăteşti de pe catapeteasmă şi cele din pronaos sunt semnate de pictorul Toma Zugravul, fiu al satului, care avea numele de Toma Cristescu.

Biserica Cuvioasa Parascheva (Măleni) este construită pe locul unde a fost o altă biserică din bârne în anul 1913. Are hramul "Cuvioasa Parascheva" şi "Sfântul Ierarh Nicolae". Este zidită prin munca şi contribuţia credincioşilor.​ Este construită în formă de cruce, din zid de cărămidă, acoperită cu șită.

 Dintre preoții slujitori amintim: Pr. Nicolae Pietraru, Pr. C-tin Boboacă, Pr. Marinescu Nicolae, Ciontu Ilie și Nicolaescu Gheorghe, actualul paroh.

 

[1] Laurențiu Rădoi, Vâlcea, vatră de cultură și spiritualitate românească, Sibiu, 2012, pag.233

 

Alte articole despre:

Adăugați un comentariu

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular